Α. Αλεξοπούλου Συντονίστρια του μαθήματος «Ειδικά θέματα μη καταστρεπτικού ελέγχου»

Β. Αργυροπούλου Συντονίστρια του μαθήματος «Μελέτη περιπτώσεων συντήρησης σύνθετων αντικειμένων»

Π. Θεουλάκης Συντονιστής του μαθήματος «Ειδικά θέματα παθολογίας και διάβρωσης ανόργανων υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Λ. Καραμπίνης Συντονιστής του μαθήματος «Ψηφιακές τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης»

Β. Λαμπρόπουλος Συντονιστής του μαθήματος «Διαχείριση κινδύνων και σχεδιασμός βιωσιμότητας  της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Στ. Μπογιατζής Συντονιστής των μαθημάτων «Χρώμα: Επιστήμη και Τεχνολογία», «Σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης δομής των υλικών» και «Προηγμένα υλικά και μέθοδοι συντήρησης»

Γ. Παναγιάρης Συντονιστής των μαθημάτων «Πειραματικός σχεδιασμός και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων» και «Ειδικά θέματα παθολογίας και φθοράς οργανικών υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Ο. Πολυχρονοπούλου Συντονίστρια του μαθήματος «Ιστορική και αισθητική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών»

Α. Πούρνου Συντονίστρια του μαθήματος «Συντονιστής του μαθήματος «Προηγμένα υλικά και μέθοδοι συντήρησης»

Κ. Χούλης,

Μ Χατζηδάκη,

Α. Στεφανής Συντονιστής του μαθήματος «Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης»

Συντονιστές Μαθημάτων

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis