Χρήσιμες πληροφορίες

email ΠΜΣ: 
gram-master-conservation@teiath.gr 
info-master-conservation@teiath.gr 
Τηλ. ΠΜΣ:  2105385464

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΥΠΠΕΘ: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΥΠΠΟΤ: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας)

ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

ΓΓΕΤ: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

HEAL: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

"ΟΔΥΣΣΕΥΣ" Ελληνικά Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι

 

ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ: Εδώ μπορείτε να δειτε σε ψηφιακή μορφή τους καταλόγους των αρχαιολογικών μουσείων 
 

Οδηγός Καλής Πρακτικής για την Προστασία Υπαίθριων Μπρούτζινων Μνημείων στην Ελλάδα

 

ENCoRe (European Network of higher educational institutions in the field of Conservation - Restoration) has as main objective to promote research and education in the field of cultural heritage.  Founded in 1997, has been based on the directions and recommendations according to the Professional Guidelines of the European Confederation of Conservator-Restorers Organisation E.C.C.O. and the Document of Pavia of October 1997. Currently, ENCoRE has 41 full members and 1 associate members from among the leading conservation-restoration study programmes in Europe. In addition, 26 leading institutions and organisations working in the field of cultural heritage protection and research are partners of the network.

 

3D-COFORM (www.3d-coform.eu/) is an EU FP7 project that seeks to advance the state-of-the-art 3D digitisation and make 3D documentation an everyday practical choice for digital documentation within the cultural heritage sector.

 

CHARISMA (www.charismaproject.eu/) is an EU-funded integrating activity project carried out in the FP7 Capacities Specific Programme "Research Infrastructures". The project provides transnational access to scientific instrumentations, www.charismaproject.eu/CHARISMA (knowledge and sites allowing scientists, conservators, restorers and curators to enhance their research at the field forefront.

 

EPOCH (www.epoch-net.org) is a network of about a hundred European cultural institutions joining their efforts to improve the quality and effectiveness of the use of ICT for CH.

 

AUTHENTICO (www.authentico.org) focuses on the establishment of scientifically and technically-based international standards in the application field of the research in the innovative integration of non-invasive techniques for objective authentication of metal artefacts (utilitarian and ornamental), based on material composition and description of manufacturing techniques.

 

 

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis