Παρουσίαση προτεινόμενων Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών του 2ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και  ώρα 4 μ.μ., στην Αίθουσα Προβολών της Σχολής (Κ8 001), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2ος κύκλος) θα παρουσιάσουν το θέμα και τη δομή της διπλωματικής εργασίας με την οποία θα ασχοληθούν το Γ΄ εξάμηνο στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης».
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα δοθούν 10 ΄για την παρουσίαση και 10΄ για διευκρινιστικές ερωτήσεις.

 

Η παρουσία των εκπαιδευτικών του Τμήματος και των προσκεκλημένων  εισηγητών είναι επιθυμητή.


Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο.


Με εκτίμηση 
Οι συντονιστές του μαθήματος,
Κωνσταντίνος Χούλης
Άννα Καρατζάνη
Μαρία Χατζηδάκη

 

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis