Λήξη του Α΄εξαμήνου σπουδών 

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου του ΠΜΣ και η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών έληξε με επιτυχία τον Ιούλιο 2018.

Συγχαρητήρια σε όλους του φοιτητές!

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis