Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: 2017-2018

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ που εισάγονται για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:

ΦΟΙΤΗΤΕΣ                                                                  ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                            

                                                                                          Κ1              Κ2             Κ3               Κ4                Κ5              ΣΥΝΟΛΟ             

1.  Ρομπάκης Παναγιώτης                                                   22.2            10                15                15                30                  92.2

2.  Καλλιγά Αλεξάνδρα                                                         25.2            10                10                15                30                  90.2

3.  Τασιούλη Νικολέτα                                                         23.7            10                 5                  15                30                  83.7

4.  Αδάμ Σωτηρία                                                                 22.5            10                 5                  15                30                  82.5

5.  Κουτσουράκη Ευτυχία                                                   21.9            10                 5                  15                30                  81.9

6.  Βαζελάκη Σταματία                                                        24.6            10                 0                  15                30                  79.6

7.  Σακελλαρίου Χριστίνα                                                    25.2             10                 0                  10                30                  75.2

8.  Καλλιντεράκη Καλλιόπη                                                 24.09           10                 5                   5                 30                 74.1

9.  Χατζηαντωνίου Αθηνά                                                   23.34           10                 5                   5                 30                  73.3

10. Βλάχου Ευθαλία                                                            20.25           10                 5                   5                 30                  70.3

11. Καραμπάτσου Ζωή                                                        24.06           10                 0                   5                 30                  69.1

12. Παπαχαραλάμπους-Κρίτζαλη Αγγελική                     22.44           10                 0                   5                 30                  67.4

13. Φωστηροπούλου Αρετή Μαντόνα                             21.66           10                 0                   5                 30                  66.7

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                   ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Κ1                       Βαθμός πτυχίου                                                                                                               30%

Κ2                       Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας                                                                             10%

Κ3                       Πιθανή συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου               15%

Κ4                       Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου                                                                  15%

Κ5                       Συνέντευξη                                                                                                                       30%

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis