Έναρξη του Α΄εξαμήνου σπουδών 

Οι σημαντικές θεσμικού χαρακτήρα εξελίξεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με σημαντικότατη την μετεξέλιξη των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επιβάλλουν σε βάθος μεταβολές στο πλαίσιο λειτουργίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των πρώην δύο Ιδρυμάτων.

Η σύμπτωση των εξελίξεων αυτών με την έναρξη του ΜΠΣ "Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς", επέβαλε με τη σειρά της κάποιες καθυστερήσεις διοικητικού, οργανωτικού και τεχνικού χαρακτήρα οι οποίες συμπεριέλαβαν και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Σήμερα, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την έναρξη. Οι υποψηφιότητες των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα έχουν αξιολογηθεί μέχρι την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018.​

Το Α΄εξάμηνο σπουδών του ΠΜΣ θα ξεκινήσει το 2ο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis