Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για συμμετοχή στο 2ο κύκλο του ΠΜΣ 2018-2019

Για τον 2ο κύκλο σπουδών του ΠΜΣ εισάγονται οι παρακάτω μεταπτυχιακοί φοιτητές με σειρά κατάταξης βάσει της μοριοδότησης:

 

1   Κουκούλη Άννα

2   Βασιλάκη Ανδριαννέτα

3   Βλατά Μαρία

4   Παναγιωτή Ειρήνη

5   Παναγοπούλου Βασιλική

6   Τρουλλινού Αμαλία

7   Τσόκα Λυδία

8   Χασιώτης Δημήτριος

9   Σκαλαβουνάκη Σοφία

10 Κανελλοπούλου Ελένη

11 Σαργκάνης Ιωάννης

12 Τσαγκάρη Γαλατιανή

13 Νικολαϊδη Μυρτώ Ασημίνα

Βάσει αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων, απαλλάσσονται από τα δίδακτρα (Ν. 4485, Αρ. 36) οι παρακάτω:

 

1    Κουκούλη     Άννα
2    Τσαγκάρη    Γαλατιανή
3    Χασιώτης    Δημήτριος

4    Τρουλλινού    Αμαλία
 

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis