Διδάσκοντες: Προσκεκλημένοι

Σε πολλά μαθήματα συμμετέχουν στη διδασκαλία, μέλη ΔΕΠ Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, καθώς και ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων, ειδικοί επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Συντήρησης, όλοι ανεγνωρισμένου κύρους και πλούσιο ερευνητικό έργο στο χώρο της μελέτης και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό:

mscons01 - Χρώμα: Επιστήμη και Τεχνολογία

Μπρεκουλάκη Χαρίκλεια
Δρ., Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Σοφία Σωτηροπούλου
Δρ., Φυσικός, Ερευνήτρια, Ίδρυμα Τεχνολογίας-Έρευνας (ΙΤΕ), Κρήτη

Αγάθη Ανθούλα Καμινάρη
Δρ. Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Θωμάς Κατσαρός
Δρ. Συντηρητής, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών

 


mscons02 - Πειραματικός σχεδιασμός και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Ευσταθία Παπαγεωργίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 


mscons03 - Ιστορική και αισθητική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών

Αλεξάνδρα Μουρίκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Ανδρέας Βλαχόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Επίκουρος Καθηγήτρια Αρχαιολογίας Εθν. Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Στάϊκος
Δρ. Αρχιτέκτονας και Ιστορικός του βιβλίου

Δημητρία Μαλαμίδου
Δρ. Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών

Μουρελάτος Διονύσης
Δρ. Αρχαιολόγος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

 


mscons04 - Ψηφιακές τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης

Δημήτριος Μακρής
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ιωάννης Σκαλτσάς 
Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ.

Δημήτρης Φωτίου
Γλύπτης

 


mscons05 - Ειδικά θέματα παθολογίας και διάβρωσης ανόργανων υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς

Γεώργιος Μπατής 
Ομότιμος Καθηγητής Ηλεκτροχημείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μαρία Γιαννουλάκη
Δρ. Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Αγγελική Ζαχαροπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αμαλία Σιάτου
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ελένη Αγγελακοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός, Προϊσταμένη Τεχνικού Γραφείου για τη Συντήρηση της Επιφάνειας των μνημείων της Ακρόπολης, Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)

Πέτρος Πρόκος
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,  Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Πολυτίμη Λουκοπούλου
Δρ. Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,  Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

 

mscons06 - Ειδικά θέματα παθολογίας και φθοράς οργανικών υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς

Σπυρίδων Ζερβός
Αναπληρωτής Καθηγητής Προστασίας και Συντήρησης αρχειακού και βιβλιακού υλικού, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δημήτριος Μόσιαλος
Επίκουρος Καθηγητής Βιοτεχνολογίας Μικροβίων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Franzesca Capitelli
Professor of Microbiology, Universita Delli Studi di Milano

Matthew Collins
Professor of Biogeochemistry, University of York, University of Copenhagen

Μαρία Πέτρου
Δρ. Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis