Διδάσκοντες 2ου κύκλου σπουδών

Τα μαθήματα συντονίζονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΣΑΕΤ με μακρά και σημαντική επιστημονική εμπειρία στα αντίστοιχα πεδία. Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ μπορούν  να είναι μέλη του Τμήματος ΣΑΕΤ,  καθώς και μέλη ΔΕΠ συνεργαζόμενων φορέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ερευνητές Ερευνητικών Ιδρυμάτων και στελέχη φορέων πολιτισμού.

 

 

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος ΣΑΕΤ

 

Α. Αλεξοπούλου, Καθηγήτρια. Συντονίστρια του μαθήματος «Ειδικά θέματα μη καταστρεπτικού ελέγχου»,  «Χρώμα: επιστήμη και τεχνολογία».

[Πλήρες βιογραφικό]

 

 

 

Β. Αργυροπούλου, Καθηγήτρια. Συντονίστρια του μαθήματος «Μελέτη περιπτώσεων συντήρησης σύνθετων αντικειμένων»

[Πλήρες βιογραφικό]

 

 

Π. Θεουλάκης, Καθηγητής. Συντονιστής του μαθήματος «Ειδικά θέματα παθολογίας και διάβρωσης ανόργανων υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς» και «Προηγμένα υλικά και μέθοδοι συντήρησης»

[Πλήρες βιογραφικό]

 

 

Λ. Καραμπίνης, Επίκουρος Καθηγητής. Συντονιστής του μαθήματος «Ψηφιακές τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης»

[Πλήρες βιογραφικό]

Α. Καρατζάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια. Αναπληρώτρια συντονίστρια του μαθήματος «Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης»

[Πλήρες βιογραφικό]

Α. Κουτσουρής, Επίκουρος Καθηγητής. Συντονιστής της Μεταπτυχικής Διπλωματικής Εργασίας (Project)

[Πλήρες βιογραφικό]

Β. Λαμπρόπουλος, Καθηγητής. Συντονιστής του μαθήματος «Διαχείριση κινδύνων και σχεδιασμός βιωσιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς»

[Πλήρες βιογραφικό]

Κ. Μαλέα, Λέκτορας.

[Πλήρες βιογραφικό]

 

Στ. Μπογιατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονιστής των μαθημάτων «Χρώμα: Επιστήμη και Τεχνολογία», «Σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης δομής των υλικών». Αναπλ. συντονιστής του μαθήματος: «Προηγμένα υλικά και μέθοδοι συντήρησης»

[Πλήρες βιογραφικό]

 

 

Γ. Παναγιάρης, Καθηγητής. Συντονιστής των μαθημάτων «Πειραματικός σχεδιασμός και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων» και «Ειδικά θέματα παθολογίας και φθοράς οργανικών υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς»

[Πλήρες βιογραφικό]

 

 

Ο. Πολυχρονοπούλου, Καθηγήτρια. Συντονίστρια του μαθήματος «Ιστορική και αισθητική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών»

[Πλήρες βιογραφικό]

Α. Πούρνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αναπληρώτρια συντονίστρια των μαθημάτων 

[Πλήρες βιογραφικό]

 

 

Α. Στεφανής, Λέκτορας.

[Πλήρες βιογραφικό]

Ε.-Μ. Τσίλαγα, Καθηγήτρια. Διδάσκουσα του μαθήματος mscons03

[Πλήρες βιογραφικό]

Γ. Φακορέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αναπληρωτής συντονιστής των μαθημάτων «Πειραματικός σχεδιασμός και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων», «Σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης δομής των υλικών»

[Πλήρες βιογραφικό]

 

Κ. Χούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονιστής του μαθήματος «Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης»

[Πλήρες βιογραφικό]

Μ. Χατζηδάκη, Λέκτορας.

[Πλήρες βιογραφικό]

Στ. Χλουβεράκη, Λέκτορας.

[Πλήρες βιογραφικό]

Β. Χρυσοβιτσάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

[Πλήρες βιογραφικό]

 

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Τμήματος ΣΑΕΤ

 

Στ. Ράπτη. 

[Πλήρες βιογραφικό]

Χριστίνα Μανέτα 

[Πλήρες βιογραφικό]

 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) Τμήματος ΣΑΕΤ

 

Α. Καραμπότσος. 

[Πλήρες βιογραφικό]

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) Τμήματος ΣΑΕΤ

 

Α. Σαμπατάκος

 

 

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis