Ανακοινώσεις

He01/12/2017

18/12/2020

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με έναρξη στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 25/1/2021.

ding 1

01/12/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του ΤΕΙ Αθήνας μέσω του ΕΛΚΕ προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση έργου διάρκειας έξι μηνών, με έναρξη 01/02 /2018 και λήξη 31/7/2018 για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 09/1/2018

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis