Ειδικά θέματα μη καταστρεπτικού ελέγχου

 

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                      Αθηνά Αλεξοπούλου

  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Αλεξοπούλου, Α. Καμινάρη

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                    Υ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ                                  13

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ           2Θ

  ECTS                                                                 4

  ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                Β’

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο του μη καταστρεπτικού ελέγχου των πολιτιστικών τεκμηρίων και των συναφών σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης, καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών στην εφαρμογή αυτών των τεχνικών στη διαδικασία διάγνωσης, συντήρησης και αποκατάστασης των αντικειμένων.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξετάζονται οι μεθοδολογίες διαφορικής διάγνωσης, τα επιστημονικά πρωτόκολλα και ηλεκτρονικά διαδικτυακά εργαλεία για την προτυποποίηση των πληροφοριών .

Παρέχονται μέθοδοι εξαγωγής συμπερασμάτων αναφορικά με τον πρώτο ποιοτικό έλεγχο των υλικών και της τεχνικής κατασκευής των αντικειμένων.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι αρχές μη καταστρεπτικού ελεγχου (ΜΚΕ), το πλαίσιο εφαρμογής τους, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί τους.

Εκτίθεται το φυσικοχημικό υπόβαθρο των αρχών λειτουργίας, η τεχνική περιγραφή εξοπλισμού, οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τεχνικά ζητήματα εφαρμογής, λήψης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων.

Εξετάζονται μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης εικονιστικής πληροφορίας με ειδικά λογισμικά.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

A. ALEXOPOULOU and A-A KAMINARI, “Multispectral imaging documentation of the findings of Tomb I and II at Daphne” Greek and Roman Musical Studies Volume 1, Issue 1, pp 25 –60, Brill 2013

A. ALEXOPOULOU and I. KARAMANOU, "The Papyrus from the “Musician’s Tomb” in Daphne: MΠ 7449, 8517-8523 (Archaeological Museum of Piraeus)", Greek and Roman Musical Studies (GRMS) 2, 23-49, 2014

BERNS, R.S.  et al., Rejuvenating the appearance of Seurat’s A Sunday on La Grande Jatte – 1884 using colour and imaging science techniques: a simulation. In: VERGER, I. Proceedings of the 14th Triennal ICOM-CC Meeting, The Hague, September 2005, London: James & James, Vol. I, pp. 452-458, 2005

DANIEL F., MOUNIER J., PEREZ-ARANTEGUI J., PARDOS C., PRIETO-TABOADA N., FDEZ-ORTIZ DE VALEHUELO S., CASTRO K., Hyperspectral Imaging Applied to the Analysis of Goya Paintings in the Museum of Zaragoza, Journal of Archaeological Science, Elsevier Pub., Vol.126, pp.113-120, 2016

DYER, J., VERRI, G. and CUPITT, J., 2013. Multispectral Imaging in Reflectance and Photo-induced Luminescence modes: A user manual. [pdf] London: The British Museum. Available at: <https://www.britishmuseum.org/pdf/charisma-multispectral-imaging-manual-2013.pdf> [Accessed 3 November 2016

HEDJAM R., CHERIET M., Historical Document Image Restoration Using Multispectral Imaging System, Journal of Archaeological Science, Elsevier Pub., Vol.46, pp.2297-2312, 2013

S. LEGNAIOLIA, E. GRIFONIA, G. LORENZETTIA, L. MARRASB, L. PARDINIA, V. PALLESCHI, E. SALERNOC, A. TONAZZINI, Enhancement of hidden patterns in paintings using statistical analysis, Elsevier Pub., Journal of Cultural Heritage, Vol.14, Issue 3, 2013

J. STRATIS, C. MAKARONAB, D. LAZIDOUC, E. GOMEZ SANCHEZ, A. KOUTSOUDISE, M. PAMPLONAD, R. PAUSWEIND, G. PAVLIDIS, S. SIMOND, N. TSIRLIGANIS, Enhancing the examination workflow for Byzantine icons. Implementation of information technology tools in a traditional context, Elsevier Pub., Journal of Cultural Heritage, Vol.15, Issue 1, 2013

ZHAO Y., BERNS R.S., TAPLIN L.A., CODDINGTON J., An Investigation of Multispectral Imaging for the Mapping of Pigments in Paintings, in: Proceedings of SPIE Electronic Imaging: Computer Image Analysis in the Study of Art, 2008 

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis