Αναβάλλεται η Πρόσκληση για 3ο κύκλο σπουδών  (2019-2020).

Με την αρ. Πρωτ. 215/2019 της Συντονιστικής Επιτροπής, και απόφαση της Γ. Συνέλευσης, το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αποφάσισε να μην κάνει Προκήρυξη Σπουδών του ΠΜΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis