Ειδικά θέματα παθολογίας και διάβρωσης ανόργανων υλικών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                       Παναγιώτης Θεουλάκης, Β. Αργυροπύλου

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Θεουλάκης, Β. Αργυροπούλου, Α. Στεφανής

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                    Υ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ                                  13

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ           2Θ+2Ε

ECTS                                                                 4

ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                Α’

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Γενική και Ανόργανη Χημεία, Επιστήμη Υλικών Ι

 

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η ανασκόπηση της φύσης και της δομής των υλικών καθώς και των θερμοδυναμικών και κινητικών παραμέτρων που ελέγχουν τη διαβρωτική συμπεριφορά τους σε ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Εξετάζονται ιδιαιτέρως, με στόχο την εμβάθυνση της γνώσης, συγκεκριμένα φαινόμενα φθοράς που έχουν μεγάλο ειδικό βάρος στην κατανόηση των αλλοιώσεων και των βλαβών που υφίστανται τα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την επίδραση των παραγόντων τυο περιβάλλοντος στο πέρασμα του χρόνου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παράμετροι στη σύσταση και δομή των υλικών που επηρεάζουν τις ιδιότητες τους. Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική και κινητική στη μελέτη των φυσικοχημικών μεταβολών.

Διάβρωση των μετάλλων. Η ηλεκτροχημεία της διάβρωσης. Ρυθμός διάβρωσης. Η επίδραση του περιβάλλοντος στη διάβρωση μετάλλων. Παθητικοποίηση. Μορφές διάβρωσης: γαλβανική διάβρωση, διάβρωση εσοχής, διάβρωση βελονισμού, περικρυσταλλική διάβρωση.

Διάβρωση των κεραμικών. Αντίσταση στη χημική προσβολή: οξέα, βάσεις, οξειδωτικά. Η επίδραση της θερμοκρασίας.

Διάβρωση των λίθων. Βασικοί μηχανισμοί φθοράς των λίθων ανθρακικής και πυριτικής – αργιλοπυριτικής συστάσεως. Ο ρόλος του νερού στη διάβρωση των λίθων. Μηχανισμοί απόθεσης και δράσης σωματιδιακών ρύπων. Εμβάθυνση στη μελέτη ορισμένων ειδικών θεμάτων (κρυστάλλωση αλάτων, αέριοι ρύποι κλπ). Διαθεματική προσέγγιση μέσω της μελέτης περιπτώσεων (case studies).

Φυσικοχημικές μέθοδοι χαρακτηρισμού της φθοράς και ανάλυσης προϊόντων φθοράς.

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Eric Doehne and Clifford A. Price, Stone Conservation. An Overview of Current Research Second Edition 2010.

 • Amoroso, G.G. & Fassina, V., 1983. Stone Decay and Conservation: Atmospheric Pollution, Cleaning, Consolidation and Protection. Materials Science Monographs, 11. Elsevier, Amsterdam and New York, 453.

 • Gauri, K. & Bandyopadhyay, J.K., 1999. Carbonate Stone: Chemical Behavior, Durability and Conservation. John Wiley & Sons, Inc., New York, 284.

 • Steiger, M., 2002. Salts and Crusts. In: P. Brimblecombe (Editor), The Effects of Air Pollution on the Built Environment. Air Pollution Reviews. Imperial College Press, London.

 • Charola, A.E., 2000. Salts in the deterioration of porous materials: An overview. Journal of the American Institute for Conservation, 39, 327-343.

 • Arnold, A. & Zehnder, K., 1991. Monitoring wall paintings affected by soluble salts, The Conservation of Wall Paintings. Proceedings of a symposium organized by the Courtauld Institute of Art and the Getty Conservation Institute, London, July 13-16, 1987. Getty Conservation Institute, Marina del Rey, 103-135.

 • Baer, N. & Snethlage, R. (Editors), 1997. Saving our Architectural Heritage. The Conservation of Historic Stone Structures: Report of the Dahlem Workshop, Berlin, March 3-8, 1996. Dahlem Workshop on Saving our Architectural Heritage--Conservation of Historic Stone Structures (1996 : Berlin, Germany). John Wiley & Sons, New York, 425.

 • Ancient & Historic Metals: Conservation and Scientific Research, Edited by David A. Scott, Jerry Podany, and Brian B. Considine, 1994, 317 pages.

 • David A. Scott, Metallography and Microstructure of Ancient and Historic Metals, 1991, 185 pages.

 • May, E., and Jones, M., (eds), 2006. Conservation Science: Heritage Materials, Cambridge: RSC Publishing

 • Cronyn, J.M., 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London:Routlege

 • Greach, D., and Bradley, D., (eds). 2007. Physical Techniques in the Study of Art, Archaeology and Cultural Heritage. Amsterdam: Elsevier.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis