Ιστορική και αισθητική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                       Όλγα Πολυχρονοπούλου

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ό. Πολυχρονοπούλου, Β. Χρυσοβιτσάνου

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                    Y

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ                                  13

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ           2Θ

ECTS                                                                4

ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                A’

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

 

 

ΣΤΟΧΟΣ

 • Να ενδυναμώσει τις αξιακές αρχές των πολιτιστικών αγαθών.

 • Να εμβαθύνει στις ιστορικές, αισθητικές, καλλιτεχνικές, επιστημονικές, αρχαιολογικές, εθνολογικές, βιομηχανικές και κοινωνικές μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Ιστορική και Αισθητική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών εξετάζει θέματα σχετικά με τις τέχνες κατά τους ιστορικούς χρόνους από την Κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα. Η θεματική αυτής της ενότητας χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος γνωσιακών πεδίων, όπως είναι η αγγειογραφία, η ζωγραφική και η γλυπτική της Κλασικής εποχής, η τέχνη των Βυζαντινών χρόνων, η ζωγραφική και η γλυπτική της Ελληνικής τέχνης του 19ου και του 20ου αιώνα.

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Περί της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής, Άγρα, Αθήνα 1994.

 • Ι. Γ. Βίνκελμαν, Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης, Gutenberg, Αθήνα 2011.

 • Μ. Α. Τιβέριος, Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τέχνη, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1995.

 • Λ. Μαραγκού, Αρχαία ελληνική τέχνη, Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης, Αθήνα 1996.

 • Scheibler, Αρχαία ελληνική ζωγραφική, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2015.

 • Χ. Μπρεκουλάκη, La peinture funéraire de Macédoine, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Αθήνα 2006.

 • Δ. Πλάντζος, Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία (1100-30 π.Χ.), Καπόν, Αθήνα 2016.

 • Μ. Βουτυράς & Α. Γουλάκη-Βουτυρά, Η αρχαία ελληνική τέχνη και η ακτινοβολία της, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2011.

 • Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη Ιστορία (1050-50 π. Χ.), Καρδαμίτσας, Αθήνα 32009.

 • J. Boardman, Ελληνική Πλαστική - Αρχαϊκή Περίοδος, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1982.

 • N. Γιαλούρης, Ελληνική Τέχνη. Αρχαία Γλυπτά, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1994.

 • N. Καλτσάς, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα Γλυπτά, Καπόν, Αθήνα 2001.

 • Ά. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Τα γλυπτά του Παρθενώνα, Έφεσος, Αθήνα 2004.

 • C. Rolley, Η ελληνική γλυπτική Ι, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2006.

 • M. Robertson, A History of Greek Art, Cambridge University Press, Cambridge 1975.

 • N. Spivey, Greek Sculpture, Cambridge University Press, Cambridge 2013.

 • Α. Stewart, Greek sculpture. An exploration I-II. Yale University Press, Yale 1990.

 • Stewart, Ο Αρχαίος Κόσμος. Τέχνη, επιθυμία και σώμα στην αρχαία Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003.

 • Μ. Α.Τιβέριος, Ελληνική Τέχνη. Αρχαία Αγγεία, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996.

 • Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Αρχαϊκά χρώματα. Μία μέρα στο Μουσείο Ακρόπολης, Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα 2012.

 • Μ. Α. Τιβέριος, Το χρώμα στην Αρχαία Ελλάδα, Καρδαμίτσας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Αθήνα 2002.

 • Δ. Παντερμαλής, Χ. Βλασσοπούλου, Θ. Κατσαρός, Λ. Κοκκίνου, Δ. Παναγιωτίδου, Ε. Μερκούρη, Αρχαϊκά χρώματα, Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα 2012.

 • Π. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινή τέχνη. Βυζαντινές εικόνες, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995.

 • Μ. Αχειμάστου - Ποταμιάνου,. Βυζαντινές τοιχογραφίες, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995.

 • Ε. Kitzinger. Η βυζαντινή τέχνη εν τω γενέσθαι : Τα κύρια τεχνοτροπικά ρεύματα στην περιοχή της Μεσογείου (3ος - 7ος αιώνας) · μετάφραση Στέλλα Παπαδάκη - Ökland · επιμέλεια σειράς Γ. Μ. Σηφάκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2004.

 • Ν. Πανσελήνου. Βυζαντινή ζωγραφική : Η βυζαντινή κοινωνία και οι εικόνες της, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2010.

 • Ν. Χατζηδάκη,. Βυζαντινά ψηφιδωτά, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996.

 • Α. Κωτίδης, Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική 19ου αι., Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995.

 • Α. Κωτίδης, Μοντερνισμός και «Παράδοση» στην ελληνική μεταπολεμική και σύγχρονη τέχνη. Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική:1940-2010, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001.

 • Η. Μυκονιάτης, Ελληνική τέχνη. Νεοελληνική γλυπτική, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996.

 • Μ. Παπανικολάου, Η Ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα, 2 τόμοι, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006.

 • Μ. Στεφανίδης, Μία ιστορία της ζωγραφικής, Καστανιώτης, Αθήνα 2008.

 • Ν. Χατζηνικολάου, Νοήματα της Εικόνας, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυμνο 1994.

 • Χ. Χρήστου, Ελληνική τέχνη. Νεοελληνική Χαρακτική, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1994.

 • Χ. Χρήστου, Ελληνική τέχνη. Ζωγραφική 20ου αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis