1ος κύκλος σπουδών: 

Διπλωματικές Εργασίες Εξειδίκευσης

 

Στα πλαίσια του 1ου κύκλου σπουδών, κατόπιν πρότασης των φοιτητών, εγκρίθηκαν οι παρακάτω Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες:

Βαζελάκη Σταματία

Συντήρηση Προ-Κινηματογραφικού Οπτικού Παιχνιδιού από τη συλλογή της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Επιβλέπων:  Δρ Κωνσταντίνος Χούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πα.Δ.Α.

 

Καλλιγά Αλεξάνδρα

Ρωσικές εικόνες από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη (16ος – 20ος αι.). Πρόταση μεθοδολογίας για τη μελέτη της τεχνικής, των υλικών κατασκευής και της παθολογίας των έργων, με αξιοποίηση μη καταστρεπτικών τεχνικών και εφαρμογή υδρογελών για τον καθαρισμό τους.  

Επιβλέπων:  Δρ Αθηνά – Γεωργία Αλεξοπούλου, Καθηγήτρια Πα.Δ.Α.

 

Καλλιντεράκη Καλλιόπη

Μελέτη Συντήρησης και πιλοτικές εφαρμογές στο γλυπτό διάκοσμο του θεάτρου του Διονύσου.  «Το Βήμα του Φαίδρου».

Επιβλέπων:  Δρ Παναγιώτης Θεουλάκης, Καθηγητής Πα.Δ.Α.

 

Καραμπάτσου Ζωή

Προσέγγιση του πρώτου χυτηρίου χαλκοχυτικής που λειτούργησε στην Ελλάδα από τον γλύπτη και χαλκοχύτη Νίκο Κερλή.

Επιβλέπων:  Δρ Βασιλική Αργυροπούλου, Καθηγήτρια Πα.Δ.Α.

 

Κουτσουράκη Ευτυχία

Μελέτη σταθεροποίησης ωμοπλίνθων και πηλοκονιαμάτων.

Επιβλέπων:  Δρ Αλέξης Στεφανής, Επίκουρος Καθηγητής Πα.Δ.Α.

 

Παπαχαραλάμπους Κρίτζαλη Αγγελική

Τοπικός- επιλεκτικός καθαρισμός σχεδίου εργασίας από τη συλλογή του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη με χρήση συστημάτων γέλης (gels).

Επιβλέπων:  Δρ Κωνσταντίνος Χούλης, , Αναπληρωτής Καθηγητής Πα.Δ.Α.

 

Ρομπάκης Παναγιώτης

Μελέτη συντήρησης, διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής και υλικών και αποκατάσταση ζωγραφικού έργου με κορνίζα αρχιτεκτονικού τύπου.

Επιβλέπων:  Δρ Άννα Μουτσάτσου, Συντηρήτρια, ΕΠΜΑΣ

 

Σακελλαρίου Χριστίνα

Διερεύνηση της διαδρομής από την ψηφιακή τρισδιάστατη αποκατάσταση του προπλάσματος «Ο Ξενοφάνης» του Γιάννη Παππά στην φυσική ανάταξη και συντήρησή του.  

Επιβλέπων:  Λεωνίδας Καραμπίνης, Επίκουρος Καθηγητής Πα.Δ.Α.

 

Τασιούλη Νικολέτα

Μελέτη και διερεύνηση συστημάτων γέλης στην αφαίρεση επικαθίσεων από πρωτεϊνικό υπόστρωμα. Εφαρμογή σε έντυπο ύφασμα της συλλογής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Επιβλέπων:  Δρ Στ. Μπογιατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πα.Δ.Α.

 

Φωστηροπούλου Αρεντόνα

Μελέτη και συντήρηση γυναικείων παπουτσιών από Ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές του Λυκείου Ελληνίδων.

Επιβλέπων:  Δρ Άννα Καρατζάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πα.Δ.Α.

 

Χατζηαντωνίου Αθηνά

 Μελέτη, αποκατάσταση και προστασία τεσσάρων γύψινων αντιγράφων πίθων του Émile Gilliéron από την συλλογή του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων.

Επιβλέπων:  Δρ Αλέξης Στεφανής, Επίκουρος Καθηγητής Πα.Δ.Α.

Οι εργασίες θα εκπονηθούν κατά τη διάρκεια του εαρινού Ακαδημαϊκού Εξαμήνου 2018-2019

 

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis